Subject Description:

Ang Filipino 2 ay higit na pagpapalawak ng kaalaman at lalo pang pagpapataas ng  antas ng  kasanayan  sa  kritikal  na pagbasa at lohikal na pagsulat  tungo sa pagsasagawa  ng pananaliksik.