URS Hymn

 

AWIT NG PAMANTASAN
Ang mga labi ay umusal ng paggalang
Ang mga puso’y punuin ng kagalakan
Taas noong ibandila ang URS nating mahal
Mga pangarap at mithiin mo sa buhay
Sa pamantasan mabibigyang katuparan
Ang mura mong isipan
Pinanday at pinagyaman
Sa hamon ng panahon
Ika’y handang tumindig nang may dangal